502 Bad Gateway


nginx
PCD : Jobs

วันที่ 19 มกราคม 2561
   มีงานว่าง 1 งาน

ตำแหน่ง เงินเดือน (บาท) สถานะ
นิติกร 1 ตำแหน่ง 15,000 21-Jan-18
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง 15,300 15-Dec-17
ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการ คพ. 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง 15,000 บาท 08-Dec-17
ปฏิบัติงานด้านนายช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง 12,285 31-Dec-17
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 1 ตำแหน่ง 15,000 08-Dec-17
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง 15,000 06-Dec-17
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง 15,000 06-Dec-17
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ 2 ตำแหน่ง 15,000 10-Nov-17
พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง 12,285 31-Oct-17
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง 15,000 20-Oct-17

ประกาศผลสมัครงาน/รับโอน
หัวข้อประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 38,977 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่1 พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำเสียบนผิวจราจร โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนิทรรศการ และจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าห้องโรงอาหารอาคารกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการระงับอุบัติภับเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการปกป้องประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำพร้อมเปลี่ยนของตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับพร้อมออกแบบ จำนวน 2,000 ใบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ 1,000 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่2,3 พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง ต.นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาด 200 kVA
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหมายเหตุ


** ทางกรมควบคุมมลพิษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน และระยะเวลารับสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลบนสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่มิใช่ของกรมฯ** http://job.pcd.go.th

เปิดรับสมัครอยู่ ปิดรับสมัครแล้ว
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:56:38


404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.