502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

การฝึกอบรมและทดสอบความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ครั้งที่2

ข่าววันที่ 3 มี.ค. 60


***** ปิดรับสมัครแล้ว *****

การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จัดการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ ให้สามารถตรวจวัดค่าความทึบแสงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดการฝึกอบรมฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 2 ได้ที่:
ลงทะเบียน
(ขออภัย ปิดการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว)

หมายเหตุ: - จำนวนจำกัดครั้งละ 40 ท่าน, ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ 2,000 บาท/ท่าน,
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2298 2304-5, 0 2298 2300


ผู้ประสานงาน : สิริศักดิ์ คำคง (sirisak(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม