502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทอ.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คพ. สร้างความร่วมมือ จัดทำยุทธศาสตร์และจัดการสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 8 มี.ค. 60

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เข้าศึกษาดูงานการจัดการมลพิษ คพ. รับฟังนโยบายแนวทางจัดการมลพิษ นำไปใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษร่วมกัน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ (ทอ.)และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม คพ. รับฟังนโยบายและแผนการจัดการมลพิษ การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความร่วมมือของประชาชน

จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในอนาคต คพ.และ ทอ.จะมีความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษร่วมกัน โดย ทอ.จะนำข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในวันนี้ไปใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ทอ. จะให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการน้ำเสีย การจัดการมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการจัดการด้านทัศนียภาพ พื้นที่สีเขียว และการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม