502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

แจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษได้สะดวก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าววันที่ 20 มี.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๖๐

แจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษได้สะดวก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

คพ. ให้ความสะดวกประชาชน รับแจ้งเหตุและแจ้งเตือนภัยปัญหามลพิษทั้งเรื่องน้ำเสีย และขยะอันตราย ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นำข้อมูลไปสู่การแก้ไขให้ทันสถานการณ์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ สารเคมี และการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือปัญหามลพิษที่เกิดปัญหามลพิษในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งหากไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไขให้ทันท่วงทีอาจเป็นปัญหาลุกลาม กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตและประชาชนได้ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบดังกล่าว คพ. ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อรับแจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการทิ้งน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ปัญหาน้ำเสีย สัตว์น้ำหรือปลาตายจำนวนมาก คราบน้ำมัน หรือแหล่งน้ำเปลี่ยนสี สามารถแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือ ทางแอพพลิเคชั่น WPWatch ซึ่ง คพ.จะรับแจ้งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบ หรือหากคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม คพ.ก็จะแจ้งให้ทราบเช่นกัน

สำหรับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย ประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน ทางแอพพลิเคชั่น HW network (Hazardous Waste Network) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น ใช้สำหรับรับแจ้งเหตุปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทั้ง 2 แอพพลิเคชั่นนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งเหตุมลพิษได้พร้อมแจ้งตำแหน่งพิกัดตามแผนที่ ระบุสถานที่พร้อมส่งภาพถ่ายประกอบเข้าไปได้ด้วย ในส่วนของปัญหาหมอกควันประชาชนสามารถติดตามรายงานคุณภาพอากาศทั่วประเทศได้ทางแอพพลิเคชั่น Air4Thai จะทำให้ประชาชนมีช่องทางติดต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกขึ้น

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม