502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เผยกรณีเหตุปลาตาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ข่าววันที่ 31 มี.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มีนาคม๒๕๖๐

คพ. เผยกรณีเหตุปลาตาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

คพ. แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ หน้าวัดสิกขวัฒนาราม อ.กบินทร์บุรี มีค่าออกซิเจนละลาย ในน้ำ (DO) 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอาจเกิดจากการขยายพันธุ์ของสาหร่ายในแหล่งน้ำ และฝนตกหนักชะล้างสิ่งสกปรกลงแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำเกิดภาวะขาดออกซิเจน เป็นเหตุให้เกิดปลาช็อคและตาย โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์คุณภาพน้ำเน่าเสีย ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสิกขวัฒนาราม (บ้านซ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากปรากฏการณ์ Algae Bloom (การขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่ายในแหล่งน้ำ) ประกอบกับในช่วงวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 มีฝนตกหนัก ทำให้มีการชะล้างสิ่งสกปรกลงสู่แม่น้ำส่งผลให้แหล่งน้ำเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นเหตุให้ปลาเกิดอาการช็อคและตาย เป็นช่วงๆ ของลำน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ตลอดระยะทางของแหล่งน้ำจะเป็นที่ตั้งของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ

คพ. ได้ประสานกับจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างน้ำร่วมกัน พบว่าสภาพน้ำเป็นสีเขียว และมีสาหร่ายเกิดขึ้นจำนวนมาก และจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นของสำนักประมงจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าบริเวณหน้าวัดบ้านซ่ง ตำบลย่านรี ณ จุดที่ปลาตายลอยคอ มีค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ได้เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณที่ห่างจากจุดที่ปลาตาย ประมาณ 100 - 200 เมตร วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ได้เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และได้ขอให้ประมงจังหวัดปราจีนบุรีเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของปลาด้วยแล้ว โดย คพ. ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน เพื่อทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบค่าความสกปรก BOD ค่าโลหะหนัก ฯลฯ โดยจะทราบผลภายใน ๑ สัปดาห์ รวมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหาปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดกรณีดังกล่าว และได้ประสานการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่ง คพ. ได้ทำหนังสือแจ้ง จังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วย

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม