502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

สงกรานต์ปีนี้ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเล่นน้ำได้ตามปกติ

ข่าววันที่ 7 เม.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๕ /๒๕๖๐ วันที่ .... เมษายน ๒๕๖๐

สงกรานต์ปีนี้ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเล่นน้ำได้ตามปกติ
ส่วนแหล่งน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามันส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี

คพ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน พบภาพรวมแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เล่นน้ำและลงเล่นน้ำได้ตามปกติ แต่ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ ด้านคุณภาพน้ำทะเลของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอันดามัน ของจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินที่สำคัญทั่วประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ในภาพรวมแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เล่นน้ำและลงเล่นน้ำได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ 1.หลังสวนตอนบน 2.เพชรบุรีตอนบน 3.ตาปีตอนบน 4.อิง 5.สายบุรี 6.ลำตะคองตอนบน 7.อูน 8.เวฬุ 9.แควใหญ่ และ 10.หนองหาร ตามลำดับ

ซึ่ง คพ. ได้ให้ขอแนะนำหลักการสังเกตสภาพน้ำและบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำเบื้องต้นในกรณีประชาชนที่ใช้น้ำแม่น้ำ คลอง บึง มาเล่นสงกรานต์ ได้แก่ สีของน้ำตามธรรมชาติ ควรเป็น สีน้ำตาลอ่อน หรือ เขียวใส ลักษณะใสๆ ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีกลิ่นของน้ำที่ผิดปกติ เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่พบสิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมของมนุษย์ในน้ำ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียต่าง ๆ รวมถึงไม่อยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ชุมชนหรือพื้นที่ทางเกษตรต่างๆ พืชน้ำ และต้นไม้ริมตลิ่ง มีสภาพแห้งตาย และเหี่ยวเฉา โดยบางแหล่งน้ำสภาพทั่วไปเป็นไปตามข้อสังเกตข้างต้น แต่น้ำก็มีการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกต่างๆที่มองด้วยตาไม่สามารถรู้ได้ ต้องตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ

สำหรับคุณภาพแหล่งน้ำทะเล คพ. ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลของแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ? มีนาคม 2560 ในบริเวณชายฝั่งอันดามัน ของจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น หาดต้นไทร เกาะพีพี (ทิศใต้) จังหวัดกระบี่ มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หาดหยงหลิง จังหวัดตรัง มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี หาดในหาน (ตอนกลาง) จังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี หาดคึกคัก จังหวัดพังงา มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี และหาดบ้านปากบารา จังหวัดสตูล มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี

ในส่วนการเก็บคุณภาพน้ำทะเลของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ของจังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี พบว่า มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ? ดีมาก เช่น หาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณทางลงหาดสาธารณะ มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนหาดปึกเตียนและหาดชะอำตอนกลาง จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้

โดยเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ขอให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างระมัดระวัง ช่วยกันประหยัดน้ำ และช่วยกันรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทิ้งขยะให้ลงถัง และไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำทะเล ซึ่งไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใด ทั้งคนสาดน้ำและคนที่ถูกสาดน้ำควรเล่นด้วยความระมัดระวัง พยายามระวังส่วนที่เป็นทางเข้าสู่ร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปาก โดยเฉพาะเมื่อเล่นสาดน้ำเสร็จควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหรือขณะเล่นน้ำถ้าเกิดอาการผิดปกติของร่างกายเช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว และถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสอบน้ำนั้นว่ามาจากแหล่งใดมีอะไรผิดปกติหรือส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คพ. ได้ติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำทั้งที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม