502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

กสทช. จับมือ ทส.เตรียมจัดการซากโทรศัพท์มือถือ ลดการใช้ทรัพยากร

ข่าววันที่ 2 พ.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๖๐

กสทช. จับมือ ทส.เตรียมจัดการซากโทรศัพท์มือถือ
ลดการใช้ทรัพยากร ป้องกันสารอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ห่วงใยปัญหาซากโทรศัพท์มือถือเก่า เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมลงนามความร่วมมือ ร่วมจัดการซากโทรศัพท์มือถือและการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก ป้องกันสารอันตรายส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการที่ คพ.ร่วมกับ กสทช. ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริการจัดการของเสียอันตราย เปิดตัวโครงการ ?คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ? มีเป้าหมายเรียกคืนซากมือถือ ๙ ล้านเครื่อง ภายในปี ๒๕๖๐ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด คณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงาน กสทช. ได้เข้าพบหารือกับพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เพื่อหารือแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือ และการประชาสัมพันธ์การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยายให้เกิดการรับรู้และการตระหนักของประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งซากโทรศัพท์มือถือเก่าหากจัดการอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีสารอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ หากนำไปรีไซเคิลและจัดการอย่างถูกต้อง วัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและลดการใช้ทรัพยากรใหม่

จากการหารือแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือ ได้สรุปกรอบความร่วมมือ ระหว่าง กสทช. และ ทส. ประกอบด้วย ๑) การกำหนดจุดรับคืนซากโทรศัพท์มือถือ ๒) การจัดทำฐานข้อมูลปริมาณซากโทรศัพท์มือถือ ๓) การกำหนดเป็นเงื่อนไขกับผู้รับสัญญาในการจัดหาโทรศัพท์มือถือให้มีการผลิตที่ใช้สารพิษน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ๔) สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานซ่อมโทรศัพท์มือถือถึงแนวทางในการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น และ ๕) การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนนำโทรศัพท์มือถือมาทิ้งยังจุดรับคืนที่กำหนด ให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลความอันตรายหากจัดการซากโทรศัพท์มือถืออย่างไม่ถูกต้อง และประโยชน์จากการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานรองรับ พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหลังจากนี้ กสทช.และ ทส.จะลงนามความร่วมมือร่วมกันต่อไป


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม