502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6)

ข่าววันที่ 4 พ.ค. 60

อาจารย์ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผศ. ดร.กำพล นันทพงษ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผศ. ดร.กำพล นันทพงษ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 28 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ โดยมี นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะในประเทศไทย" พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ วิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ และสาธิตวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ใช้งานบนท้องถนนตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งานในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะมากยิ่งขึ้น
ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ (ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม