502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. ถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560

ข่าววันที่ 2 มิ.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 40/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม2560

ทส. ถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560

31 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่โดยพลเอกสุรศักดิ์ได้เน้นย้ำสาเหตุของ ปัญหาไฟป่าหมอกควันเกิดจากคนจุด ถ้าควบคุมไม่ให้คนจุดได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้ ให้ระดมมาตารเพื่อป้องกันก่อนเกิดไฟและก่อนลุกลามจนยากต่อการควบคุมพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประนามคนจุดไฟเผาป่า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟในพื้นที่

พลเอกสุรศักดิ์กล่าวว่าสำหรับความสำเร็จของการดำเนินงาน ปี 2560 ที่สามารถลดจุดความร้อนได้มากกว่าร้อยละ 40 เกิดจากความร่วมมือของทุกส่วนราชการ ภายใต้กลไกของ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 2550 กำกับดูแล โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ดำเนินการอย่างเข้มข้น มีการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเสนเทศสนับสนุนข้อมูลในการกำหนดแผนรับมือปัญหา มีการระดมสรรพกำลังจากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้เข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ คพ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จและปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในพื้นที่

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ยังผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงราย 2017ในส่วนของงบปี 2561 มท. ยังคงรับเป็นเจ้าภาพหลักทั้งการบูรณาการสั่งการและการจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือ เน้นมาตการป้องกันที่เข้าถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเผาซ้ำซาก Single Command โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เกิดไฟ และให้จังหวัดบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลา

"มั่นใจว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันแก้ได้ ขอให้ตั้งใจจริง เพื่อนำไปสู่การคืนอากาศบริสุทธิ์ให้พี่น้อง 9 จังหวัดภาคเหนือ" พลเอกสุรศักดิ์กล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม