502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

รัฐผุดไอเดียปลูกต้นไม้บนที่ฝังกลบขยะเก่า และแนวกันชนบ่อขยะใหม่เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 14 ก.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 53/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม2560

รัฐผุดไอเดียปลูกต้นไม้บนที่ฝังกลบขยะเก่า และแนวกันชนบ่อขยะใหม่
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาดไทย จัดทำโครงการ Waste to Forest ปลูกต้นไม้บนสถานที่ฝังกลบขยะที่เต็มหรือปิดไม่ได้ใช้งานแล้ว และพื้นที่โดยรอบสถานที่ฝังกลบฯ ใหม่ สร้างพื้นที่สีเขียว ใช้เป็นแนวกันชน ป้องกันกลิ่น และสร้างทัศนียภาพที่ดี ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำร่อง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยให้ ปลูกได้เลย ปลูกทันที ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดห้วงฝนนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ได้มอบหมาย คพ. ให้จัดทำโครงการ Waste to Forest เพื่อปลูกต้นไม้บนสถานที่ฝังกลบขยะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากเต็มหรือถูกปิด เมื่อระยะเวลาผ่านไป สถานที่ฝังกลบฯ จะเข้าสู่ระยะที่ไม่ผลิตก๊าซและความร้อน เป็นการใช้พื้นที่บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะให้เกิดประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล และการปลูกต้นไม้ในแนวกันชน สามารถใช้เป็นแนวป้องกันลม กลิ่น และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

นายจตุพร กล่าวว่า การดำเนินโครงการ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการและแจ้ง คพ. เพื่อประสานกรมป่าไม้ ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ตามความต้องการของจังหวัด และร่วมกันดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ซึ่งมีจังหวัดที่แจ้งเข้าร่วมโครงการมาแล้วได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกในพื้นที่บ่อขยะปลูกในพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลสันมหาพน และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง รวมพื้นที่จำนวน 6 ไร่ จำนวนต้นไม้ 500 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ซึ่งได้ปลูกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะปลูกในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 372 ไร่ จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบบ่อขยะ (Buffer Zone) ระยะทางโดยรอบประมาณ 8 กิโลเมตร จะดำเนินการปลูกต้นไม้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560

พื้นที่บ่อฝังกลบที่ ทต.มหาพราหมณ์ เป็นบ่อฝังกลบขยะต้นแบบตามนโยบายการจัดการขยะอย่างถูกวิธีของรัฐบาล สร้างขึ้นเพื่อจัดการปัญหาบ่อฝังกลบขยะเดิมที่ตำบลบ้านป้อม ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา บ่อฝังกลบเดิมเป็นแบบเทกองและจัดการอย่างไม่ถูกวิธี มีขยะอยู่ประมาณ 200,000 ตัน ปัจจุบันบ่อฝังกลบ ทต.มหาพราหมณ์ ดำเนินการเสร็จแล้ว มีบ่อบำบัดน้ำเสีย และมีโครงการจะสร้างโรงคัดแยกและโรงไฟฟ้าจากขยะ โดยเป็นสถานที่กำจัดขยะของ 56 อปท. มีขยะเข้าจำนวน 280 ตันต่อวัน นายจตุพร กล่าวฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม