502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ประกาศ 13 ชายหาด ติด 5 ดาว ปี 2560

ข่าววันที่ 11 ส.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 62/2560 วันที่ 11 สิงหาคม2560

คพ. ประกาศ 13 ชายหาด ติด 5 ดาว ปี 2560

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560 มีชายหาด 13 แห่งได้รับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก 5 ดาว และหาดบิเละ จังหวัดกระบี่ ครองแชมป์มากที่สุด

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการ ?ชายหาดติดดาว? เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด และเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ซึ่งได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ คพ. ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560

โดยชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก (5 ดาว) 13 หาด มีรายชื่อหาดและหน่วยงานดูแลชายหาด มีดังนี้ 1.หาดเตยงาม (หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ) จังหวัดชลบุรี 2.หาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) 3.หาดอ่าวมะนาว (กองบิน 5 กองทัพอากาศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.หาดอ่าวคา 5.หาดสามเส้า 6.หาดถ้ำร้าง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7.หาดท้ายเหมือง(อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง) 8.หาดอ่าวเกือก (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน) 9.หาดไม้งาม (อุทยาน หมู่เกาะสุรินทร์) จังหวัดพังงา 10.หาดแหลมโตนด 11.หาดเกาะรอก (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา) 12.หาดบิเละ (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี) จังหวัดกระบี่ และ13.หาดทรายเกาะลิดี (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา) จังหวัดสตูล

สำหรับเกณฑ์การประเมินชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560 มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ทั้ง น้ำ อากาศ ขยะตกค้างในทะเล และบนชายหาด คราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน 2. ด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 4. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่ปี 2545 มาถึงปัจจุบัน คพ. ได้ประมินชายหาดมาแล้ว 390 แห่ง หาดบิเละ (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี) จังหวัดกระบี่ ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาวมาอย่างต่อเนื่องมากที่สุด

ทั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อห่วงใยในแหล่งท่องเที่ยวและชายหาดต่างๆ และได้มีนโยบายให้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปถึงลูกหลานต่อไป นายจตุพร กล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม