502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ

ข่าววันที่ 31 ส.ค. 60

คพ. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีผลการตรวจสอบน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จำนวน ๑๑ แห่งได้แก่ อาคารชุด จำนวน ๑๐แห่ง และที่ดินจัดสรร จำนวน๑แห่ง ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ได้แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อควรรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คู่มือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย และคู่มือการจัดการน้ำเสียให้ผู้ประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองในเบื้องต้น


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม