502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 31 ต.ค. 60

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.๒๕59 มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 25 - 129 มาสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดประกาศฯ


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ ( wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม