502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

การสัมมนา"โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่

ข่าววันที่ 8 พ.ย. 60

คพ. ร่วมกับ กรอ. กนอ.และ JICA ได้กำหนดจัดการสัมมนา "โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำเสนอข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในจังหวัดระยองปี 2557 -2558 ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในสถานภาพมลพิษในจังหวัดระยองระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูล รูปแบบ และการพัฒนาระบบ PRTR ของประเทศ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


ผู้ประสานงาน : อร่าม (aram(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม