502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

ข่าววันที่ 10 พ.ย. 60

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ จากยานพาหนะ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อเรื่อง " มลพิษจากรถยนต์และการจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะในประเทศไทย? พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ และการตรวจวัดมลพิษรถใช้งานบริเวณริมจราจร เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพหานะ
ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๔ ๗๔๗๗ - ๘ ต่อ ๑๐๑ - ๑๑๖ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ (ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม