502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไออนแบบอัตโนมัติ

ข่าววันที่ 14 พ.ย. 60


ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงาน
การจัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไออนแบบอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ได้ทดสอบหาปริมาณแคทไอออนและแอนไออน ในตัวอย่าง อากาศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สำหรับใช้ในการ บริหารจัดการมลพิษทางอากาศ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไอออนแบบอัตโนมัติ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด

หมดเขตรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม