502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คพ.

ข่าววันที่ 15 พ.ย. 60


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ลำดับที่ 1 - 14 มารายงานตัวเพื่อ รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08.30- 15.30 น.

ประกาศรายชื่อ


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ ( wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม