502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ

ข่าววันที่ 5 ม.ค. 61


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศรับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก มีผู้ยื่นความจำนงขอโอนมาเข้ารับการประเมินเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

รายละเอียดประกาศ


ผู้ประสานงาน : ภัทธิราพร ชนะหา (pattiraporn(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม