502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม :ไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะ กรุงย่างกุ้ง เพลิงดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ข่าววันที่ 7 พ.ค. 61

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 25/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะ กรุงย่างกุ้ง เพลิงดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าจากกรณีทางการเมียนม่าขอความช่วยเหลือทางการไทย ต่อกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ฝังกลบขยะในเขตไหล่ ตะยา กรุงย่างกุ้ง คพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลไทย ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง ผู้แทนกองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกอบรมเอ็นพีซี ปตท. ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือ พบว่าสภาพพื้นที่เป็นบ่อขยะ เปิดใช้งานมานานกว่า 17 ปี มีขนาดพื้นที่กว่า 700 ไร่ เกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีควันไฟปกคลุม ไม่มีเปลวเพลิง อาจลุกลามไปได้เนื่องจากมีก๊าซมีเทนอยู่ใต้กองขยะ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา

นางสุณี กล่าวว่า ทีมงานผู้เชี่ยวชาญฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดับเพลิงบ่อขยะในประเทศไทย และให้ข้อเสนอแนะเทคนิคในการดับเพลิง แนวทางและแผนงานในการดับเพลิงที่ยังคุอยู่ในชั้นใต้ดิน และการสนับสนุนแหล่งน้ำในการดับเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดับเพลิงและแนวทางที่ทางกรุงย่างกุ้งกำลังดำเนินการอยู่ เช่น การใช้เครื่องจักรในการขุดคลองเพื่อส่งน้ำมายังบ่อขยะเพื่อใช้สูบมาดับเพลิง การแบ่งโซนพื้นที่เพื่อดับเพลิงเป็นส่วนๆ การจัดชุดดับเพลิงพร้อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนในการดับเพลิงตลอด 24 ชม. และจัดชุดเฝ้าระวังป้องกันเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก โดยปัจจุบันทางการเมียนมามีการใช้รถดับเพลิงจำนวนมากกว่าร้อยคัน และเจ้าหน้าที่ประมาณ 900 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการดับเพลิง

นางสุณี กล่าว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญไทย ซึ่งมีพลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย เป็นหัวคณะ เข้าร่วมการประชุมกับทางการเมียนมา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน) ในบริเวณพื้นที่บ่อขยะของรัฐย่างกุ้ง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศเมียนมา โดยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากรุงย่างกุ้ง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดับเพลิงไหม้บ่อขยะของกรุงย่างกุ้ง และนักวิชาการ คพ.ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากรุงย่างกุ้ง กรมควบคุมมลพิษและรักษาความสะอาด ประเทศเมียนมา เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บ่อขยะ พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนหนาแน่นที่ใกล้ที่สุด ด้านท้ายลมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ่อขยะ ที่มีระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร และได้แจ้งผลการตรวจวัดดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เมียนมาได้รับทราบ พร้อมเสนอแนะให้กำกับดูแลการสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนที่จะเข้าไปดับเพลิง และจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ สามารถดับเพลิงได้แล้วทั้งหมด ถือว่าการปฏิบัติการของทีมดับเพลิงของเมียนมาดำเนินการดับเพลิงได้ตามแผนฯ และยับยั้งการลุกลามของเพลิงที่ค่อนข้างเหมาะสม จนทำให้สถานการณ์เพลิงไหม้และคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนโดยรอบบ่อขยะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม