502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.ติวเข้มการบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

ข่าววันที่ 14 ส.ค. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 50/2561 วันที่ 13 สิงหาคม2561

คพ.ติวเข้มการบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จนกระทั่งการปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต โดยสาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินมาจากกิจกรรมมนุษย์เช่นการทิ้งของเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน จากหลุมฝังกลบขยะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน จากการลักลอบทิ้งสารอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหากสารอันตรายบางส่วนซึมลงตามชั้นดินจนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดินอาจปนเปื้อนไปยังบ่อที่มีการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ซึ่งการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินยังต้องใช้ระยะเวลาและใช้งบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างสูง กรณีตัวอย่าง เช่น การปนเปื้อนโลหะหนัก และสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน การปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักบริเวณใกล้โรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

นางสุณี กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว คพ. ร่วมกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการสำรวจ จัดการและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินของประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็นสากล ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งไต้หวัน และผู้แทนคณะทำงานด้านการฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและ น้ำใต้แห่งประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ได้ให้เกียรติมาร่วมนำเสนอความสำเร็จของไต้หวันในการแก้ไขปัญหามลพิษในดินและน้ำใต้ดินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นโยบายในการควบคุมและป้องกันดินและน้ำใต้ดินปนเปื้อน เทคนิคและเทคโนโลยีในการสืบสวนและการติดตามตรวจสอบพื้นที่ปนเปื้อน เทคโนโลยีสำหรับการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม การสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน จากหน่วยงาน คพ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และนักวิชาการจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลพิษ และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม