502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : รมว.ทส. ลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสียฯ

ข่าววันที่ 20 ส.ค. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 53/2561 วันที่ 18 สิงหาคม2561

รมว.ทส. ลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน"
เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังแนวทางการการจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ

พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งทางบกและทะเล ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อระดมข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำแนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมกับการดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการลดถุงขยะหูหิ้วและโฟม ทั้งในภาครัฐและประชาชน เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ลดการใช้งบประมาณ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ 3 เกาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม หากขยะพวกนี้เพิ่มขึ้นก็จะกระทบกับการท่องเที่ยวแน่นอน ทั้งนี้ จะต้องมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและบังคับใช้กฎหมายในภายหน้าต่อไป การจัดการน้ำเสียในพื้นที่ 3 เกาะ ต้องตั้งเป้าหมาย 20 ปีข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบวันต่อวัน ต้องใช้หลักใครใช้มากต้องจ่ายมากถึงจะบำบัดดีอย่างไรต้องไม่ระบายลงทะเลจึงจะกระทบกับระบบนิเวศทางทะเล จึงต้องนำกลับมาใช้บนบก ส่วนขยะเป็นปัญหาของประเทศทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ต้องดำเนินการ และการใช้กลไกหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ในการขับเคลื่อนร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม