502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เข้าเยื่อมชมห้องแลป (คลอง 6)

ข่าววันที่ 4 ก.ย. 61

กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการตรวจวัด มลพิษจากรถยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเครื่องมือตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ ตำบลคลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ จากยานพาหนะ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Air pollution and transportation management system in Thailand" พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ และวิธีการการตรวจวัดมลพิษจาก รถยนต์ประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ และการตรวจวัดมลพิษรถใช้งานบริเวณริมจราจร เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะในประเทศไทย

ดาวน์โหลด ONE PAGE


ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ (ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม