502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

ข่าววันที่ 8 พ.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 65/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คพ. สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า หลังจาก คพ. ดำเนินมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบและบริเวณโดยรอบตามนโยบายรัฐบาล โดยเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่ 21 เขต ตั้งแต่ปี 2559 เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ออกคำสั่งกับสถานประกอบการ ที่ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานลงสู่คลองแสนแสบ ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลการตรวจสอบหลังครบกำหนดคำสั่งฯ จำนวน 398 แห่ง พบว่า ยังคงมีสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ และระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน จำนวน 228 แห่ง ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการปรับเป็นรายวันแล้ว จำนวน 174 แห่ง มีอัตราค่าปรับสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นายประลอง กล่าวว่า ปี 2561 คพ. ได้เข้าตรวจสอบอาคารที่ทำการออฟฟิศ ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ จำนวน 52 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง พบว่า มีการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานถึง 37แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้สิทธิโต้แย้ง และออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานต่อไปในปี 2562 คพ. ยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบอาคารที่ทำการให้ครอบคลุมพื้นที่ริมคลองแสนแสบ ทั้งหมด 21 เขต โดยเฉพาะอาคารสำนักงานของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลให้มีการจัดการ และบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชน

นายประลอง กล่าวว่า คพ. จะใช้มาตรการเชิงรุกให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการดูแลและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย และลดการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่คลองแสนแสบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ยั่งยืนต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม