502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าววันที่ 19 พ.ย. 61

     ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ซึ่งได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) โดยการสอบข้อเขียน และประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยการสอบสัมภาษณ์ นั้น

     บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 8 แห่งประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้


ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม