Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 เม.ย. 62


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

_________________


ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

รายละเอียดประกาศฯ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๑

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๒

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๓


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม