Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 ส.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 176/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562


คพ.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย โครงการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้าสำรวจพื้นที่และได้จัดทำแบบรายละเอียดในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยสภาพปัญหาภายในโครงการฯ ในส่วนของห้องน้ำ ? ห้องส้วม มีระบบบำบัดน้ำเสียโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ส่วนร้านกาแฟภูฟ้าและโรงงานแปรรูปมะขามป้อม ทั้ง 2 แหล่งยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งน้ำเสียจะถูกระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง

นายประลอง กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ได้มีการหารือและพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในโครงการฯ โดยทั้งร้านกาแฟภูฟ้า และโรงงานแปรรูปมะขามป้อม ใช้รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อกรองไร้อากาศ และบ่อซึม รองรับน้ำเสียได้แหล่งละ 2.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ คพ. ได้มีหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขอความเห็นชอบแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียและรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบและเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบแบบบ่อกรองไร้อากาศ หรือระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี

นายประลอง กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานใน ทส.น้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ได้มีนโยบายให้ คพ.พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษ และโครงการสำคัญๆ ซึ่ง คพ.จะติดตามตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการฯเป็นระยะๆ ต่อไป และเพื่อให้มีความยั่งยืน คพ. ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียภายในโครงการฯ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ มีความรู้สามารถดูแลรักษาระบบได้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระบบให้ยั่งยืน


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม