Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

อาคารราชการต้องเป็นต้นแบบในการจัดการและบำบัดน้ำเสีย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 26 ส.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 177/2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562


อาคารราชการต้องเป็นต้นแบบในการจัดการและบำบัดน้ำเสีย

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยให้ คพ. พิจารณาแนวทางและออกมาตรการในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอาคารซึ่งเป็นส่วนราชการ ควรจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อจะได้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่ภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องให้อาคารและสิ่งก่อสร้างในภาคเอกชนและทั่วไป รวมทั้งสถานบริการต่างๆ ดูแลกำกับไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง คพ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาคารราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการ หรือบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 250 แห่ง

นายประลอง กล่าวว่า คพ. จะตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของอาคารที่ทำการของทางราชการให้ครบ 250 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2562 ขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่า 100 หน่วยงาน ผลการตรวจสอบพบว่า อาคารราชการส่วนหนึ่ง ยังระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ ยังไม่มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานที่ชัดเจน และไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง คพ. ได้เชิญหน่วยงานดังกล่าวมารับทราบแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง หากตรวจพบและยังไม่ดำเนินการทาง คพ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้อาคารราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน

นายประลอง กล่าวว่า ในการเข้าร่วมโครงการ ?อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย? นั้น คพ. จะสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการน้ำเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนดอย่างยั่งยืน ลดการระบายความสกปรกลงสู่แหล่งน้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น โดยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงการจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบคำเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://ecap.pcd.go.th/public


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม