Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

ลงในเว็บไซต์วันที่ 8 ต.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 206/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562


รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนภาคเหนือที่มักได้รับผลกระทบจาก หมอกควันเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน โดยเฉพาะ ปี 2562 ที่ผ่านมา สภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติ ทำให้เกิดไฟได้ง่ายลุกลามอย่างรวดเร็ว และเมื่อไฟลามเข้าสู่พื้นที่ป่าซึ่งมีเชื้อเพลิงจำนวนมากทำให้ไฟที่ลุกไหม้มีความรุนแรง ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันมีความรุนแรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ไม่ให้เกิดสถานการณ์หมอกควันในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พลเอก ประวิตร ได้สั่งการให้จัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ ให้มั่นใจว่า ทุกหน่วยงานพร้อมที่จะทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตลอดปี 2563

พร้อมกันนี้ พลเอก ประวิตร จะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเครือข่ายภาคประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและดับไฟ พร้อมเน้นย้ำให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการปกป้องภาคเหนือจากมลพิษ หมอกควัน และจะให้เกียรติปล่อยขบวนคาราวาน ?ต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี? โดยมุ่งหวังในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการลดและเลิกการเผา และช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการเกิดไฟและหมอกควัน หนุนเสริมการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม