Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ข่าวกรมควบคุมมลพิษ รถขนาดใหญ่ปล่อยควันดำ กว่าร้อยละ 30

ลงในเว็บไซต์วันที่ 6 พ.ย. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 214/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562


รถขนาดใหญ่ปล่อยควันดำ กว่าร้อยละ 30

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการ ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เร่งรัดให้ คพ. ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำ ตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2562 คพ. ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำริมเส้นทางจรจร ในพื้นที่ กทม. สรุปผลการปฏิบัติมีการเรียกรถตรวจสอบควันดำ รวม 591 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 447 คัน มีควันดำเกินค่ามาตรฐานจำนวน 149 คัน คิดเป็นร้อยละ 33 รถยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรียกตรวจ 144 คัน มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 33 คัน คิดเป็นร้อยละ 23

นายประลอง กล่าวว่า รถที่มีการปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานเจ้าพนักงานจราจรได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 182 คัน ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน 33 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวและติดครื่องหมาย "ห้ามใช้ชั่วคราว" ไว้ที่ตัวรถ เจ้าของหรือผู้ขับขี่จะต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำรถมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งภายในเวลา 30 วัน หากมีการปล่อยควันดำเป็นไปตามมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว และนำเครื่องหมาย "ห้ามใช้ชั่วคราว" ออกจากตัวรถ กรณีที่การฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นายประลอง กล่าวต่อว่า คพ. ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทำงานร่วมกับ บก.จร. ตรวจสอบควันดำรถโดยสารประจำทาง ขสมก ณ อู่เดินรถตามเขตต่างๆ ในพื้นที่ กทม. เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดมลพิษ โดยในเดือนตุลาคม 2562 ตรวจสอบควันดำรถโดยสารประจำทาง ขสมก จำนวน 246 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 3 คัน และหากตรวจพบรถมีการปล่อยควันดำเกินกว่าร้อยละ 30 จากค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 45 จะแจ้งให้เขตการเดินรถนำรถคันดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำออกมาวิ่งบริการ

คพ. มีแผนการทำงานตรวจสอบควันดำรถโดยสาร ขสมก. ในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง และจะขยายการตรวจสอบเพิ่มประเภทรถสองแถวที่วิ่งตามซอยต่างๆ (รถหมวด 4) รวมทั้งขยายพื้นที่การตรวจควันดำรถโดยสารประทำทาง ขสมก ครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑล ในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม โดยจะประสานกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ควบคู่ไปกับการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำริมเส้นทางจราจรในพื้นที่ กทม.นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม