Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

วราวุธ เผย ชาวบ้านพอใจการระบายน้ำเสียจากนาข้าวปีนี้ไม่กระทบคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 พ.ย. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 222/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


วราวุธ เผย ชาวบ้านพอใจการระบายน้ำเสียจากนาข้าวปีนี้
ไม่กระทบคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมของทุกปี จะมีการระบายน้ำออกมาจากประตูระบายน้ำชลประทานต่างๆ ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี และมีผลทำให้แม่น้ำปราจีนบุรีมีคุณภาพด้อยลงโดยเฉพาะการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสารภี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่เป็นสาเหตุให้คุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกง ตั้งแต่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีลงไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณออกซิเจนในน้ำ(ดีโอ)ลดต่ำลง อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้หากไม่มีการควบคุมปริมาณการระบายให้เหมาะสม

นายวราวุธ กล่าวว่า ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปี 2562 นี้ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนการทำงานของศูนย์เฉพาะกิจเพื่อติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ที่จัดตั้งโดยจังหวัดปราจีนบุรี โดย คพ.ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง และโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 มีระยะเวลาการระบายน้ำประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งมีการปรับปริมาณการระบายให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. กล่าวว่า การระบายน้ำจากคลองสารภีได้เสร็จสิ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สามารถควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้ ไม่ปรากฏเหตุการณ์มีสัตว์น้ำลอยหัวหรือตาย โดยมีช่วงเวลาที่คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง ค่าดีโอต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรบ้างในช่วงที่น้ำทะเลหนุน โดยล่าสุดตรวจวัดค่าดีโอ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได้ในช่วงระหว่าง 2-3 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและการเลี้ยงปลาในกระชังของประชาชน


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม