Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

รมว.ทส. สั่งการให้ คพ.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมช่วงเทศกาลปีใหม่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ม.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 233 วันที่ 27 ธันวาคม 2562

รมว.ทส. สั่งการให้ คพ.เตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมช่วงเทศกาลปีใหม่


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่นี้ นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้จัดให้มีของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ในหลายกิจกรรม แต่ในอีกด้านหนึ่งที่เป็นช่วงวันหยุดหลายวันอาจมีเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษเกิดขึ้นได้ นายวราวุธธฯ รมว.ทส. ได้ให้นโยบาย ให้ คพ. มีการเตรียมการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษตลอดช่วงวันหยุดนี้

คพ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 เนื่องจากอาจมีสถานการณ์ไม่ปกติด้านมลพิษเกิดขึ้น เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียที่เป็นพิษในที่สาธารณะ การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ อุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุอันตราย ไฟไหม้โรงงานหรือคลังเก็บสารเคมี เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และอาจลุกลามขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีที่มีการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วน 1650 หรือการแจ้งผ่านระบบ Application LINE ภายใต้ชื่อ ER.COORDINATOR (Line ID: 0982532026) ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสารเคมี (สปฉ.) หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ 09 8253 2026 คพ.จะประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยปฏิบัติในท้องที่ ส่วนกรณีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร้องขอความร่วมมือให้เข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ คพ. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อาทิ เกิดการแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำ หรือเกิดการฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ท้ายลม คพ.ประสานให้กอง/ศูนย์ และ สสภ. 1 ? 16 และ ทสจ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบเฝ้าระวังมลพิษในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุในทันที นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม