Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 7 ม.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 4 วันที่ 6 มกราคม 2562

คพ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เตรียมรับมือสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม

นายประลอง กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่พบเกินมาตรฐานในหลายวันที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ประกอบกับจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่า ในช่วงวันที่ 6 - 11 มกราคม 2563 ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้มีลมอ่อนหรือสงบในช่วงเช้า ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นอีก อีกทั้งในช่วงสัปดาห์นี้ประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นตามจำนวนยานพาหนะ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาพบจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีการร้องเรียนจากประชาชนที่พบการเผาในพื้นที่อยู่อาศัยและ ริมทาง กรมควบคุมมลพิษจึงจัดการประชุมหารือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ดำเนินงานตามมาตรการที่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาและเพิ่มมาตรการความเข้มงวดและแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบโดยเร็ว

นายประลอง กล่าวอีกว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และการเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ที่จะยกระดับการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นตามปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอย่างเข้มงวดทั้งจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการ การลดปริมาณ ฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ คพ.ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม