Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 ม.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 14 วันที่ 18 มกราคม 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 แนวทางแก้ไขปัญหา
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563


สถานการณ์ฝุ่นละออง วันนี้ (18 มกราคม 2563) มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง) เป็นดังนี้

1. สาเหตุจากสภาพอุตุนิยมวิทยา (ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้)

1.1 ในเช้าวันนี้(18 มกราคม 63) เกิดภาวะลมสงบต่อเนื่องจากช่วงหัวค่ำของเมื่อวานในหลายพื้นที่ของ กทม.และปริมณฑล ทำให้การกระจาย ตัวของฝุ่นละลองลดต่ำลง
1.2 ประกอบกับสภาพความกดอากาศในพื้นที่ประเทศไทย เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดภาวะฝาชีครอบ (inversion) ในระดับต่ำกว่า 1 กม. ทำให้มีการสะสมตัวของฝุ่นละอองตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงเช้าของวันนี้เพิ่มสูงขึ้น

2. สาเหตุจากการจราจร
2.1 ในช่วงหัวค่ำของเมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 สถานการณ์การจราจรถือว่าติดขัดมากที่สุดในรอบสัปดาห์ของวันทำงาน โดยมีดัชนีรถติดสูงสุดที่ "7.2 " ซึ่งหมายถึงสถานการณ์การจราจรในภาพรวมของ กทม.และปริมณฑลในหลายเส้นทางติดขัด และเคลื่อนตัวช้า
2.2 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการภารกิจตามแผนฯอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยทางกองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.)และกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ออกพื้นที่เพื่อจัดการจราจรในพื้นที่ที่การจราจร ที่ติดขัดหนักอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ในช่วงเวลานี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะไดร้ับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไป ตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

4. การดำเนินงาน

4.1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คพ.ได้เข้าร่วมแถลง มาตรการแก้ไขปัญหาและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องฝุ่นละอองและหมอกควัน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทาง ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการพิจารณา 12 มาตรการในการแก่ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ และนำมาตรการมาตรการทั้งหมดนั้นไปดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารการดำเนินงานให้แก่ทุกภาคส่วนและประชาชนเพื่อเกิดความเข้าใจต่อการดำเนินงานของภาครัฐ และจะนำเข้า ครม.เพื่อพิจารณาบังคับใช้ต่อไปในวันอังคารที่จะถึงนี้

4.2 ในห้วงเวลานี้ ที่สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ของวันนี้มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด คพ.ยังคงประสานและขอให้เข้มงวดในมาตรการที่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามบัญชาท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดอย่างเข้มงวด
4.3 หน่วยงานต่างๆ เช่น บก.จร. ขบ. กรมทางหลวง กทม. ขส.มก. กระทรวงเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง อาทิตรวจวัดควันดำ เข้มงวดการห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพมหานครตามช่วงเวลาที่กำหนด /เข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการนำรถบรรทุกสินค้าทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าที่จำเป็น เช่น ของสด) เข้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด โดย กรอ.ประสาน โรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองสูง ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ควบคุมและลดฝุ่นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการก่อสร้างประเภทอื่นๆ

5. สถานการณ์ ในวันต่อไป

5.1 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์ในช่วงเที่ยงไปตลอดบ่ายนี้ การฟุ้งกระจายตัวของฝุ่นละอองจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ ในกทม.และปริมณฑลจะได้รับอิทธิพลลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสูงสุด 10-20 กม/ชม.

ทั้งนี้จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์พบว่า ช่วงวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้าปกคลุมภาคเหนือ

ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

5.2 สภาพการจราจร เนื่องจากในวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ แม้ว่ามีเอกชนบางแห่งไม่ได้หยุด แต่จราจรในภาพรวมของวันนี้จะมีการจราจรที่ค่อนข้างคล่องตัวกว่าวันที่ผ่านมา และอาจมีบางพื้นที่ที่อาจมีการสะสมตัวของการจราจร เช่น พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า มหกรรม มรสพต่างๆ ซึ่งสอดคล้องข้อมูลดัชนีรถติดจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และ บก.จร. ซึ่งหากประกอบกับข้อมูลในข้อ 5.1 แล้วนั้นจะช่วยให้สถานการณ์ภาพรวมในช่วงบ่ายของวันนี้ไปจนถึงข่วงหัวค่ำจะยังคงทำให้ฝุ่นละอองมีการสะสมเพิ่มเติมไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม คพ. ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบเพื่อจะได้ดำเนินการเข้าไปบรรเทาสภาพปัญหา และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการดูแลตนเองต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม