Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส.ร่วมกับจ.สระบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพื้นที่ ต.หน้าพระลาน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 3 ก.พ. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 26 วันที่ 30 มกราคม 2562

ทส.ร่วมกับจ.สระบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองพื้นที่ ต.หน้าพระลาน


ตามที่สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน และบางวัน ข้อมูลแสดงค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีค่าสูงเกินมาตรฐาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ Z ออกไปร่วมกับทางจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในจังหวัดสระบุรีอย่างใกล้ชิด

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 กอ.รมน.สระบุรี และตัวแทนนายเภอเฉลิมพระเกียติ เข้าตรวจและให้คำแนะนำโรงงานปูนขาวและโรงโม่หิน ซึ่งพบว่าโรงงานปูนขาวควรมีการจัดทำพื้นที่สำหรับป้อนวัตถุดิบให้เป็นสัดส่วนและเป็นระบบปิด รวมทั้งควรมีการติดตั้งกำแพงกันลม (wind break) เพื่อชะลอความเร็วลมในกรณีมีลมแรง ทั้งจะช่วยลดการฟุ้งกระจายจากฝุ่นปูนขาว นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การจ่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปปูนผงให้สามารถปรับระยะห่างในการจ่ายปูนขาวได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย รวมทั้งควรจัดหารถดูดฝุ่นขนาดเล็กเพื่อใช้กำจัดฝุ่นตกสะสมในพื้นที่ สำหรับโรงโม่หินควรปรับปรุงระบบสเปรย์น้ำบริเวณปากโม่ให้มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อให้สามารถจับอนุภาคของฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มจำนวนหัวสเปรย์ นอกจากนี้ควรเพิ่มการปิดคลุมบริเวณสายพานลำเลียงให้ครบถ้วนและใช้วัสดุที่เหมาะสม และควรใช้การปฏิบัติที่ดีในการตักหินและเทใส่รถบรรทุก ให้ช้าลงเพื่อลดฝุ่นฟุ้งกระจาย

นายประลอง กล่าวว่า คพ.ได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน ข้อสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 1) ให้เข้มงวดกวดขันการระบายฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย ลดกำลังการผลิต และเลื่อนเวลาเปิดดำเนินการในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ รวมทั้งจัดทำแผนสำหรับวันหยุดการปฏิบัติงานของโรงโม่ฯในพื้นที่ตามความสมัครใจเพื่อให้มีการกระจายตัวและลดความเสี่ยงในการระบายฝุ่นจากแหล่งกำเนิด 2) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในประเด็นการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ รถบรรทุกที่ปิดคลุมกระบะบรรทุกไม่มิดชิด รวมทั้งยังมีการเข้มงวดเรื่องการบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกฎหมาย 3) เข้มงวดกวดขันห้ามเผาในที่โล่ง เผาเศษวัสดุจากการเกษตร และไฟป่า 4) ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีการจัดการฝุ่นละอองที่เหมาะสม และ 5) พิจารณาทำทางเบี่ยงเลี่ยงเข้าพื้นที่ชั้นในโดยตัดถนนใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางให้รถบรรทุกขนส่งวิ่งเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

และ คพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าสำนักงานป่าไม้ที่ 5 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม ตรวจเข้มงวดกับรถบรรทุกที่ไม่คลุมผ้าใบหรือปิดให้มิดชิด และรถบรรทุกที่วิ่งตามไหล่ทาง ผลดำเนินการเรียกรถตรวจ 188 คัน เป็นรถบรรทุกตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 109 คัน ควันดำเกินมาตรฐาน 12 คัน ผู้ตรวจการขนส่งได้พ่นเครื่องหมายห้ามใช้รถที่มีควันดำเกินมาตรฐานเพื่อให้แก้ไขปรับปรุง และเรียกรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตรวจสอบควันดำ 79 คัน เกินมาตรฐาน 11 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวเพื่อให้ไปแก้ไขปรับปรุง และ คพ.ได้จัดทีมลาดตระเวณพื้นที่ช่วงกลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ เมื่อพบเหตุผิดปกติในการระบายฝุ่น รวมทั้งไฟป่า ได้แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม