Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 26 ก.พ. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 41 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. โดย คพ.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 62 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 34 - 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเช้าของวันนี้เกือบทุกพื้นที่ โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 36 พื้นที่ สูงสุดที่ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง มีค่า 73 มคก./ลบ.ม. ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายประลอง กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองใน กทม.ขณะนี้ พบการเผาและจุดความร้อนในจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่เหนือลม โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พบจำนวนจุดความร้อนสูงมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกลุ่มหมอกควันไฟ จากจังหวัดดังกล่าวเข้า กทม. ด้วย และยังมีแหล่งกำเนิดระยะไกล พบจุดความร้อนจำนวนมากในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจังหวัดตราด จากการรายงานสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนของศูนย์ ASMC ประเทศสิงคโปร์ แสดงให้เห็นการปกคลุมและเคลื่อนตัวของหมอกควันตามทิศลมตะวันออก จากจุดความร้อนในกัมพูชาต่อเนื่องมายังพื้นที่ตะเข็บชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และต่อเนื่องมายังพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาของกรุงเทพฯ ลมอ่อน เกิดลักษณะฝาชีครอบ ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการสะสมตัว

คพ. ได้ประสาน กทม. และ 3 จังหวัดที่ยังเกิดไฟป่า พร้อมประสานสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat ) เพื่อให้ย้ำประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดให้ควบคุมการเกิดจุดความร้อน ต่อไปด้วยแล้ว ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม