Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ.แจงฝุ่น PM2.5 เกิดมาก่อน 2557

ลงในเว็บไซต์วันที่ 26 ก.พ. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 42 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คพ.แจงฝุ่น PM2.5 เกิดมาก่อน 2557


จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ได้มีประเด็นอภิปรายซักถาม เรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 แต่มาเกิดปัญหาขึ้นในสมัยรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สาเหตุฝุ่นสะสมจากควันรถยนต์ ที่เกิดจากปริมาณรถยนต์ที่มากและรถติดขัด เพราะนายกฯ พลเอกประยุทธ์ฯ เร่งรัดลงนามสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายพร้อมกันทั่วกรุงเทพ ทำให้มีปริมาณรถติดและเกิดควันพิษจากรถยนต์มากขึ้น

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชี้แจงว่า ทส. โดย คพ. ได้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เพื่อวัดฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่ปี 2554 ที่บริเวณเขตดินแดง ซึ่งพบว่าในปี 2554 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 11 ? 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)ปี 2555 ตรวจวัดได้ในช่วง 12 ? 86 มคก./ลบ.ม. ในปี 2556 ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ได้ในช่วง 9- 112 มคก./ ลบ.ม. ปี 2557 ตรวจวัด ฝุ่น PM2.5 ได้ในช่วง 4- 87 มคก./ลบ.ม. และปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4-105 มคก./ลบ.ม.

นายประลอง กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าค่าฝุ่น PM2.5 เกิดมานานก่อนหน้านี้โดยเฉพาะก่อนปี 2557 ซึ่งในปี 2554 ทาง คพ. เริ่มติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศเป็นแห่งแรก สาเหตุที่ฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดฝุ่น โดยจากข้อมูลในการศึกษาพบว่าฝุ่น PM2.5 เกิดมาจากยานพาหนะร้อยละ 72.5 โดยเฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จากภาคอุตสาหกรรม และจากการเผาในที่โล่ง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา ในช่วงฤดูหนาวที่ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ลมสงบ เกิดฝาชีครอบ การกระจายตัวของฝุ่นลดลง ทำให้ฝุ่นสะสมตัวมาก

ทั้งนี้ รัฐบาล ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมทั้งได้เร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ง มีการขยายพื้นที่การติดตามตรวจวัดเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแบะต่อเนื่อง นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม