Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ยืนยันฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เสร็จตามกำหนด

ลงในเว็บไซต์วันที่ 6 มี.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 46 วันที่ 6 มีนาคม 2563

คพ. ยืนยันฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เสร็จตามกำหนด


คพ. ยืนยันการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ขุดลอกตะกอนใต้ท้องน้ำ 40,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไปฝังกลบในบ่อฝังกลบแบบปลอดภัย เสร็จภายใน 1,000 วัน ขณะนี้มีความก้าวหน้าร้อยละ 61 เหลือเวลาอีก 300 วัน ผลการตรวจสารตะกั่วในพืชในสัตว์น้ำ และในเลือดของชาวบ้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งขณะนี้การจัดทำบ่อฝังกลบแบบปลอดภัยขนาดความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เพื่อรองรับดินปนเปื้อนตะกั่วและตะกอนท้องน้ำที่จะขุดลอกขึ้นมา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดูดตะกอนในลำห้วย ตามงบประมาณ 40,000 ลบ.ม. และทุกกิจกรรมมีความก้าวหน้าร้อยละ 61 เหลือเวลาอีก 300 วัน จะแล้วเสร็จภายใน 1,000 วันตามสัญญา

นายประลอง กล่าวว่า ข้อเรียกร้องจากผู้แทนชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในเรื่องการประสานงานกับชาวบ้านในการร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนท้องน้ำ หรือตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชผักอื่นๆ ในลำห้วยคลิตี้เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตะกั่ว และการนำผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวมาชี้แจงชาวบ้านเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม นั้น คพ. ได้มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบก่อนลงพื้นที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ และกลุ่มไลน์ และได้นำผลการวิเคราะห์ฯ ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันรวบรวมใส่แฟ้มเอกสารและจัดเก็บไว้ในอาคารสำนักงานชั่วคราวของโครงการฯ พร้อมได้ทำการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล และที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และจะได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบแปลนการปิดคลุมบ่อเก็บกักตะกอนหางแร่ แบบการคำนวณการถมบ่อ และเอกสารแสดงค่าระดับก่อนและหลังการถมบ่อ ประกอบการปรับปรุงสัญญาจ้างโครงการฯ ใส่แฟ้มเอกสารและจัดเก็บไว้ในอาคารสำนักงานชั่วคราวของโครงการฯ เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ในเรื่องข้อกังวลว่าจะเกิดการทรุดตัวและเสี่ยงต่อการพังทลายของบ่อเก็บตะกอนหางแร่เดิม นั้น ทาง คพ. ได้ติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ และปัจจุบันสภาพพื้นที่มิได้เกิดการทรุดตัวหรือพังทลายแต่อย่างใด สำหรับปัญหาการดูดตะกอนแล้วทำให้แหล่งน้ำเป็นฝุ่นตะกอน ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคได้นั้น ทางบริษัทผู้รับจ้างจะแจกจ่ายน้ำทั้ง 55 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบตลอดช่วงที่ดูดตะกอน และการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในพืชตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน กลุ่มพืชประเภทกินหัว กินลำต้น กินดอก และกินผล พบปริมาณตะกั่วสะสมอยู่ในบริเวณรากของพืชประเภทกินหัวมากกว่าพืชกลุ่มอื่น และปริมาณตะกั่วในพืชมีแนวโน้มที่ไม่เพิ่มขึ้น ในส่วนของสัตว์น้ำพบปริมาณตะกั่วในหอย มากกว่า ปู กุ้ง และปลา ตามลำดับ และปริมาณตะกั่วในสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางสถิติปริมาณตะกั่วในตะกอนดิน ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับตะกั่วในเลือดของประชาชนพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จการฟื้นฟูในระยะที่ 1 แล้ว ประชาชนได้ขอให้ คพ.ดำเนินการต่อ ในการนำหางแร่ตะกั่วที่อยู่บนดินอีกจำนวนมาก ไปบำบัดหรือนำไปฝังกลบที่หลุมฝังกลบเป็นระยะที่ 2 ต่อไป นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม