Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. รุกภาคอีสาน สรุปรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในตลาดสด

ลงในเว็บไซต์วันที่ 16 มี.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 49 วันที่ 16 มีนาคม 2563

ทส. รุกภาคอีสาน สรุปรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการ
งดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในตลาดสด


วันที่ 16 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง "การงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำ " และแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมายนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ร้านขายของชำ และประชาชน มากกว่า 150 คน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียงเฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตันเท่านั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบางหรือถุงก๊อบแก๊บ เป็น 1 ใน 7 ชนิดของพลาสติกเป้าหมายที่ต้องเลิกใช้ภายในปี 2565 โดยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทย 45,000 ล้านใบต่อปี ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 30 ร้านขายของชำ ร้อยละ 30 และตลาดสด ร้อยละ 40 ในปี 2563 ทส. ได้ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 90 ราย ในการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นายประลอง กล่าวว่า กล่าวว่า การติดตามประเมินผลการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2563 มีการสำรวจจำนวน 2,492 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 433 แห่ง ต่างจังหวัด 2,059 แห่ง เป็นร้าน Seven Eleven 1,181 แห่ง ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 97% เทสโก้โลตัส 320 แห่ง บิ๊กซี 259 แห่ง ท็อป 98 แห่ง เซ็นทรัล 95 แห่ง และอื่นๆ 539 แห่ง งดถุงพลาสติกหูหิ้ว 100% ภาพรวมการงดถุงพลาสติกหูหิ้ว มี 4% ไม่งดยังมีการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว 96% งดโดยที่ 38% มีการจำหน่ายถุงแบบอื่นแทน 28% ยกเว้นการให้ถุงใส่อาหารที่ต้องอุ่นร้อนอาหารเปียก เนื้อสัตว์ ผลไม้ 17% มีการจำหน่ายถุงแบบอื่นและให้บริการวัสดุทดแทนฟรีเช่น ลัง กล่องกระดาษ และ 13% ให้บริการวัสดุทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้วฟรี มาตรการทางเลือกให้ห้างให้กับผู้บริโภค 33% มีผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้วเช่นกล่องลังกระดาษ 67% มีผลิตภัณฑ์หรือถุงรูปแบบอื่นแทนถุงพลาสติกหูหิ้ววางจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 40% ถุงผ้าสปันบอนด์ 20% ถุงรูปแบบอื่น 18% ถุงกระดาษ 9% ถุงมีข้อความรักโลก 8% กล่องลัง 5% สำหรับการเตรียมการของผู้บริโภค 89% มีการเตรียมกระเป๋า เป้ ถุงผ้า ถุงกระดาษอื่นๆมาเอง และ 11% ไม่ได้เตรียมมาเพื่อการจัดการพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในวันนี้เราจะขอความร่วมมือกับจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบางหรือถุงก๊อบแก๊บในตลาดสดและร้านขายของชำที่อยู่ในพื้นที่ โดยจัดให้มีตลาดสดต้นแบบที่งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำและแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติกในครั้งที่ 4 นี้ เป็นพื้นที่สุดท้ายในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติกต่อไป นายประลองฯ กล่าว


ผู้ประสานงาน : จินตนา (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม