Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

รัฐมนตรี ทส. ประชุมด่วน รับมือวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 มี.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 50 วันที่ 20 มีนาคม 2563

รัฐมนตรี ทส. ประชุมด่วน รับมือวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ


20 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการเร่งด่วนให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ เพื่อหารือการยกระดับการดำเนินมาตรการรับมือสถานการณ์อย่างเร่งด่วน รวมไปถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์นับจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 จังหวัดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

วราวุธ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ได้รับทราบถึงสถานการณ์และการดำเนินงานในพื้นที่ โดยกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดภาคเหนือรายงานต่อที่ประชุมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่ เข้าดับไฟทันทีที่ได้รับรายงาน/แจ้งเหตุ ประกาศวันห้ามเผา ตั้งศูนย์บัญชาการ 24 ชั่วโมง การใช้อากาศยานในการดับไฟและปล่อยละอองน้ำ การเจรจากับหน่วยทหาร/เมืองคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว รวมไปถึง การจัดตั้ง blue sky zone/ safety zone และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกดูแลสุขภาพประชาชน

วราวุธ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และหน่วยทหาร ที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดน นายกรัฐมนตรีได้มีสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือควบคุมการเผา และ ทส. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน

ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน หากประชาชนไม่ร่วมมือก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน โดยเฉพาะการทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเผา ที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ กระทบสิ่งแวดล้อม และยังทำลายป่าต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตน้ำของทุกคน หากไม่มีป่า ก็จะส่งผลไปถึงเรื่องภัยแล้งด้วยสำหรับมาตรการรับมือสถานการณ์ในห้วงเวลานับจากนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเข้มข้น เข้มงวด และกวดขันในการควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ และให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาดตลอดช่วงห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด หากพ้นช่วงห้ามเผา ขอให้จัดระเบียบการเผาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น วราวุธ กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม