Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ.ยกระดับป้องกันโควิด-19 ในอาคาร

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 มี.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 51 วันที่ 21 มีนาคม 2563

คพ.ยกระดับป้องกันโควิด-19 ในอาคาร


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร คพ.ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกัน Covid -19 ตามที่ท่านรัฐมนตรีและปลัด ทส. ได้ให้แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ภายในอาคาร ทส. ยึดถือแนวทางนโยบายของรัฐบาลและการป้องกันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดย คพ.ได้กำหนดรอบการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบ เวลา 07.30 - 15.30 น. 08.30 -14.30 น. 09.30 -17.30 น.- และ 10.30 - 18.30 น. เพื่อลดการแออัดในการเดินทางและในสำนักงาน กำลังพิจารณาการให้ทำงานที่บ้านและแผนการอพยพหากเกิดกรณีมีผู้ติดเชื้อภายในอาคาร ทั้งนี้จะไปตั้งสำนักงานชั่วคราวที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี เพื่อให้การปฏิบติงานมีความต่อเนื่อง

นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนการป้องกันและตรวจสอบภายในอาคาร ตอนนี้ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร โดยผู้ทำการตรวจจะต้องสวมถุงมือ ปิดหน้ากากอนามัย ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าอาคาร และหากพบผู้มีอุณหภูมิเกินตามที่กำหนดก็จะประสานกับทางผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของ สป.ทส. สร.และ คพ. ส่วนบุคคลภายนอกหากอุณหภูมิเกินในการวัด 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าอาคาร การจัดประชุมที่มีบุคคลภายนอกให้เลื่อนไปก่อน หากจำเป็นให้ซักประวัติผู้เข้าร่วมก่อน การประชุมภายในหากจำเป็นจำนวนคนไม่เกินครั้งละ 50 คน ในส่วนห้องอาหารสวัสดิการจะทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ผู้ขายอาหารต้องสวมถุงมือป้องกันการสัมผัสอาหารและภาชนะ จัดวางเก้าอี้นั่ง ให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร คพ.จะจัดหาเครื่องอบความร้อนสำหรับภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้รับประทานอาหาร พร้อมการรณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำของตัวเอง

เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของทุกคน คพ.ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อฉีดยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งอาคาร 20 ชั้น และอาคารห้องปฎิบัติการ โดยจะเข้าดำเนินการในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 นี้ ในส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว จะมีการสื่อสารให้ความรู้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้มีความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ประเทศไทยต้องชนะโควิด นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม