Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ขยายเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 มี.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 52 วันที่ 24 มีนาคม 2563

คพ. ขยายเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสมุทรสงคราม


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. มีแผนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติเป็นการเพิ่มเติม โดยเฉพาะการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ นำไปสู่การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมรายงานแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ

นายประลอง กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2563 คพ. ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติเพิ่มเติมใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง 2) จังหวัดหนองคาย ติดตั้ง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ตำบลมีชัย อำเภอเมือง และ 3) จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้ง ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง มีการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของสถานีฯ และสามารถรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Air4Thai ได้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ด้วยตนเอง โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ระหว่าง 16 -23 มี.ค.63 ที่สถานี ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตรวจวัดได้ 13 - 19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) ค่ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ที่สถานี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ตรวจวัดได้ 33 - 71 มคก./ลบ.ม.คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี (สีเขียว) ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และที่สถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตรวจวัดได้ 51 ? 95 มคก./ลบ.ม.คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)

นายประลอง กล่าวอีกว่า ปัจจุบันระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมควบคุมมลพิษมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ จำนวนทั้งสิ้น 68 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 37 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม