Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 15 เม.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 57 วันที่ 15 เมษายน 2563

ทส. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ


เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน มีอากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะ โดยเฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะ หรือการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะ รวมทั้งสถานที่เก็บกักเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเพลิงไหม้ในลักษณะนี้พบว่ายากต่อการดับเพลิงและการควบคุมมลพิษเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และก๊าซพิษอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ มีอากาศร้อนและแล้ง ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย จึงมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะที่มีปริมาณสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเพลิงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสถานที่แปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาด พร้อมทั้ง ให้มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของสถานที่กำจัดขยะให้มีการเฝ้าระวังและกำชับให้มีการเดินตรวจและหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในบริเวณและโดยรอบพื้นที่ รวมทั้งการลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามมายังสถานที่กำจัดขยะดังกล่าว

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่กำจัดขยะ พบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ำร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมากผิดปกติ ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอเนื่องจากความร้อนในบ่อกำจัดขยะ หรือมีน้ำมันสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อกำจัดขยะ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว และหากพบเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ ให้ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที เพื่อร่วมกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้ง คพ. ที่สายด่วน 1650 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ของท่าน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม