Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. มอบถังขยะ และให้ความเข้าใจการจัดการขยะในรัฐสภาแห่งใหม่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 มิ.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 73 วันที่ 25 มิยุนายน 2563

คพ. มอบถังขยะ และให้ความเข้าใจการจัดการขยะในรัฐสภาแห่งใหม่


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในการส่งมอบถังขยะจำนวน 10 ชุด ตามที่ได้รับการประสานและขอมาจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดวางระบบการจัดการขยะในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ คพ. ได้หารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดวางระบบการจัดการขยะและให้คำแนะนำ การป้องกันการปล่อยทิ้งน้ำเสียในอาคารรัฐสภา

ทส. โดย คพ. และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านการลด คัดแยกขยะ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า ในโรงอาหารของรัฐสภาเพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นายประลอง กล่าว

ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมหารือกับ อธิบดี คพ. และ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณมายัง ทส. สำหรับการให้ความร่วมมือในการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การจัดวางระบบการจัดการขยะและน้ำเสียในอาคารรัฐสภา


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม