Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

วราวุธ ติวเข้มศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 24 ส.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 85 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

วราวุธ ติวเข้มศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส.พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยนายวราวุธ ได้ให้นโยบาย ให้ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเต็มความสามารถ และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จประชาชนมีความปลอดภัย และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายประลอง กล่าวว่าทางศูนย์ฯได้นำเสนอเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ทั้งน้ำในคลองสาธารณะ น้ำชายฝั่งทะเล และน้ำใต้ดินในบ่อน้ำตื้นของประชาชน และข้อมูลติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งการสาธิตปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งแวดล้อม (SERT) โดยกำหนดสถานการณ์จำลองกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีโดนเฉี่ยวชน ทำให้เกิดสารคลอรีน (Chlorine) รั่วไหล ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมสาธิตตามบทบาทหน้าที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย1) หน่วย SERTจากส่วนกลางกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 2) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 3) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 5) หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมาบตาพุด 6) สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด 7) บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด และ 8) มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยหลวงปู่ทิม ซึ่งเป็นการซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีในการลดการสูญเสียชีวิต และลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายประลอง กล่าวว่าศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้กรมควบคุมมลพิษ ก่อตั้งเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง การตรวจสอบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษในสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและประสานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้ข้อเสนอแนะ มาตรการและแนวทางในการควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง


ผู้ประสานงาน : จินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม