Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

วราวุธ ติวเข้มศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 24 ส.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 85 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

วราวุธ ติวเข้มศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส.พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยนายวราวุธ ได้ให้นโยบาย ให้ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเต็มความสามารถ และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จประชาชนมีความปลอดภัย และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายประลอง กล่าวว่าทางศูนย์ฯได้นำเสนอเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ทั้งน้ำในคลองสาธารณะ น้ำชายฝั่งทะเล และน้ำใต้ดินในบ่อน้ำตื้นของประชาชน และข้อมูลติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งการสาธิตปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งแวดล้อม (SERT) โดยกำหนดสถานการณ์จำลองกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีโดนเฉี่ยวชน ทำให้เกิดสารคลอรีน (Chlorine) รั่วไหล ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมสาธิตตามบทบาทหน้าที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย1) หน่วย SERTจากส่วนกลางกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 2) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 3) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 5) หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมาบตาพุด 6) สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด 7) บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด และ 8) มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยหลวงปู่ทิม ซึ่งเป็นการซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีในการลดการสูญเสียชีวิต และลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายประลอง กล่าวว่าศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้กรมควบคุมมลพิษ ก่อตั้งเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง การตรวจสอบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษในสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและประสานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้ข้อเสนอแนะ มาตรการและแนวทางในการควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง


ผู้ประสานงาน : จินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม