Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

วราวุธ มอบหมาย คพ.เร่งแก้ปัญหาสารวีโอซี (VOCs) จังหวัดระยอง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 ส.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 86 วันที่ 25 สิงหาคม 2563

วราวุธ มอบหมาย คพ.เร่งแก้ปัญหาสารวีโอซี (VOCs) จังหวัดระยอง


รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ติดตามปัญหาคุณภาพทางอากาศ คุณภาพน้ำ และการจัดการขยะ มอบ คพ.เร่งแก้ไขปัญหาสารวีโอซี เน้นผู้ประกอบการต้องมีจิตสำนึกเพราะสิ่งแวดล้อมมีต้นทุน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า จังหวัดระยองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว จากการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เรื่องสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ได้แก่ สารวีโอซี (VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds) คือ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เมื่อระเหยสู่บรรยากาศสามารถคงตัวอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานาน และสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งในอากาศ ดิน และน้ำ มีผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งแก้ไขการระบายสารวีโอซี (VOCs) จากโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เกาะเสม็ด ที่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในการจัดการขยะบนเกาะ ต้องบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จภายในเกาะไม่ต้องขนย้ายข้ามทะเลเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น การขนย้ายขยะของเกาะสมุย เกิดเรือล่มทำให้มีขยะจมลงในทะเลจำนวนมาก มีน้ำมันรั่วไหล ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ประมาณค่าไม่ได้

การป้องกันอุบัติภัยสารเคมีผู้ประกอบการต้องมีแผนการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หน่วยเซิร์ท (SERT) จากศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และ คพ. จะสนับสนุนการระงับภัยอย่างทันเวลา มีความพร้อมเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่จะระงับเหตุให้เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ การป้องกันการเกิดมลพิษ บริษัทต้องมีจิตสำนึก เพราะสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ มีระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการกากของเสียที่เป็นมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ นายวราวุธ กล่าว


ผู้ประสานงาน : ส่วนสื่อสารองค์กร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม