Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. มุ่งมั่นสร้างองค์กร แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 95 วันที่ 2 ตุลาคม 2563

คพ. มุ่งมั่นสร้างองค์กร แก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชน


อธิบดี คพ. คนใหม่ มุ่งมั่นสร้างองค์กร แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันกลไกทางการบริหาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม กระชับการทำงานตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็ว

ที่กรมควบคุมมลพิษ - นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ คพ. พร้อมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1-16 ให้มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีบทบาทที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชน ในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันกลไกทางการบริหาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม กระชับการทำงานตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็วความสำเร็จเกิดจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในกรมผนึกกำลังทั้งส่วนกลางและสสภ. ภายใต้หลักการทำงาน " เร็วรุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า "
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม