Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

วราวุธ สั่งตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 15 ต.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 100 วันที่ 15 ตุลาคม 2563

วราวุธ สั่งตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่


15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีประเด็นวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 1) มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ซึ่งจะมีการพิจารณากำหนดปริมาณเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ 2) การส่งเสริมให้มีการนำเศษพลาสติกในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) การจัดการกับตู้สินค้าคงค้างประเภทเศษพลาสติก

นายวราวุธ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ คือ คณะทำงานติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก และคณะทำงานเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและกำกับ โดยประเด็นการนำเข้าเศษพลาสติกได้ติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่ทั้ง 129 แห่ง รวมทั้งใน เขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี สำรวจปริมาณความต้องการเศษพลาสติกที่แท้จริง และตรวจสอบว่าการดำเนินการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยให้คณะทำงานฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณากำหนดการอนุญาตการนำเข้าเศษพลาสติกอย่างเหมาะสมต่อไป

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้กรมศุลกากรปรับแก้ไขระเบียบกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีตู้ คอนเทนเนอร์ผิดกฎหมาย แทนที่จะมายึดขายทอดตลาดก็ให้สามารถผลักดันตู้สินค้านั้นกลับประเทศต้นทางได้ทันที คาดว่าการประชุมครั้งหน้าจะได้คำตอบที่ชัดเจน ดังนั้น ผลสรุปของการประชุมคือการตั้งคณะทำงานขึ้นมาภายใน 60 วันก่อนปีใหม่เราจะผลักดันเพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่กับคนไทยปี 2564 และปี 2565 เราจะหยุดการนำเข้าได้หรือไม่แต่ต้องขอยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปถ้าหากปี 2564 เราหยุดการนำเข้าได้เราก็จะหยุดแต่ถ้ามีความจำเป็นในเบื้องต้นก็จะอนุโลมให้อีก 1-2 ปีแต่ถ้าที่สุดแล้วจะต้องไม่มีการนำเข้าขยะมาในประเทศไทยอีกต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม