502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
วันที่ 25 มี.ค. 61

คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ 20 มี.ค. 61
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 2 มี.ค. 61
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) 2 มี.ค. 61
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 2 มี.ค. 61
การฝึกอบรมและทดสอบความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ปี 2561 27 ก.พ. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ. แจงสถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมออกมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 15 ก.พ. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 9 ก.พ. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 ก.พ. 61
คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงอากาศหนาวเย็น มีความชื้นในบรรยากาศ อาจทำให้ฝุ่นละอองสะสม 3 ก.พ. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ม.ค. 61
คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และภัยคุกคามจากสารปรอทจากอุตสาหกรรมที่อาจอยู่ในฝุ่นขนาดเล็ก 29 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่1 พ.ศ. 2561 16 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 10 ม.ค. 61
ประกาศรับฟังความคิดเห็น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 10 ม.ค. 61
คพ. ร่วมกับ มว. พัฒนาการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ฝุ่น ควันดำ ความสั่นสะเทือน และออกซิเจนในน้ำสำเร็จ 9 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อต่างประเทศ 9 ม.ค. 61
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ 5 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่2,3 พ.ศ. 2560 4 ม.ค. 61

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.