ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำถามของท่านว่าได้รับการตอบคำถามแล้วหรือยังในหน้านี้ โดยมีวิธีการดังนี้

ใส่ หมายเลข ID ของคำถาม (Question ID) ที่ท่านได้รับจาก e-mail เพื่อตรวจสอบสถานะทีละคำถาม
ใส่ E-mail address ของท่าน หากต้องการตรวจสอบสถานะคำถามทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้ถามเข้ามา
เลือก สถานะของคำถาม (ตอบแล้ว/ยังไม่ได้ตอบ) เพื่อตรวจสอบสถานะของคำถามที่ท่านเลือกทั้งหมด
เลือก หัวข้อปัญหา ถ้าท่านต้องการตรวจสอบสถานะของคำถามตามหัวข้อของปัญหาที่ท่านต้องการ

ติดตามสถานะคำถาม

กรุณาเลือกหรือใส่ keyword ลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ID ของคำถาม: (question ID)
E-mail: (your e-mail)
สถานะของคำถาม :
หัวข้อปัญหา:
ปรับปรุงล่าสุด: 28 ก.พ. 62 เวลา 16:39:59


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม