คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม

กรุณาใส่คำศัพท์ที่ท่านต้องการค้นหา
(ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
คำศัพท์ :
แสดงคำศัพท์ทั้งหมดปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ย. 63 เวลา 11:28:46


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม