คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม

กรุณาใส่คำศัพท์ที่ท่านต้องการค้นหา
(ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
คำศัพท์ :
แสดงคำศัพท์ทั้งหมดปรับปรุงล่าสุด: 1 พ.ค. 60 เวลา 15:20:33


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม